Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.

Giriş

Kayıt Ol

E-Mail SMTP Hata Kodlarının Anlamları ve Çözümleri

Mail gönderimi yapmaya çalışırken birçok farklı hatayla karşılaşabiliriz. Gördüğümüz hata kodu bize işlemi neden gerçekleştiremediğimizi anlatmaktadır. Bu makalede email gönderirken karşılaşabileceğiniz smtp hata kodlarının çözümlerini inceleyeceğiz. Hata açıklamalarını muhtemelen ingilizce göreceksiniz o yüzden burada hem ingilizce hem türkçe bir arada paylaşacağım.

100-200-300 Hata Çözümleri

Hata Kodu

Hata Açıklama Eng

Hata Açıklama Türkçe

Çözüm

101

The server is unable to connect. Sunucuyla bağlantı kurulamıyor. – Ayarlardan sunucu adını teyid edin ve yanlışsa düzeltin. >Yardımcı Makale<

– Bağlantı portunu değiştirmeyi de deneyebilirsiniz.

111

Connection refused or inability to open an SMTP stream. Bağlantı reddedildi yada bir SMTP akışı açamıyor. – Güvenlik Duvarı engelliyor olabilir. Devredışı bırakarak tekrar deneyiniz.

– Hesap bilgileri yanlış yazıldığı için mail sunucusu ile bağlantı kurulamıyor olabilir. Tüm bilgilerinizi tekrar girin ve deneyin.

211

System status message or help reply. Sistem durumu mesajı veya yardım cevabı. Sunucuya dair daha fazla bilgi geliyor.

214

A response to the HELP command. YARDIM komutuna bir cevap Özel olarak sunucunuza dair bilgiler içerir ve SSS sayfasına yönlendirir.

220

The server is ready. Sunucu hazır. Bu yalnızca hoş geldin mesajıdır. Tüm gerekli yapılandırmaların başarıyla gerçekleştiği anlamına gelir.

221

The server is closing its transmission channel. It can come with side messages like “Goodbye” or “Closing connection” İletim kanalı sunucu tarafından kapatılıyor. “Hoşçakal” veya “Bağlantı kapatılıyor” gibi yan mesajlarla birlikte gelebilir. Posta oturumunun sona ereceğini belirtir, tüm mesajlar başarıyla işlenmiştir.

250

Its typical side message is “Requested mail action okay completed”: meaning that the server has transmitted a message. Tipik yan mesajı “İstenen posta işlemi tamamlandı” dır: sunucunun bir mesaj ilettiği anlamına gelir. İşlemlerin başarılı şekilde gerçekleştiği ve epostalarınızın gönderildiği anlamına gelir.

251

“User not local will forward”: the recipient’s account is not on the present server, so it will be relayed to another. “Yerel olmayan kullanıcı iletir”: alıcının hesabı mevcut sunucuda değil, bu nedenle başka birine aktarılacak. Bu normal bir transfer işlemidir…

252

The server cannot verify the user, but it will try to deliver the message anyway. Sunucu kullanıcıyı doğrulayamıyor, ancak yine de mesajı iletmeye çalışacak. Mail gönderilen alıcının eposta hesabının geçerli olduğu fakat doğrulanamadığı anlamına gelir.  Normal olarak, sunucu mesajı kontrol edebilecek bir başkasına iletir.

354

The side message can be very cryptic (“Start mail input end <CRLF>.<CRLF>”). It’s the typical response to the DATA command Yan mesaj çok şifreli olabilir (“Posta girişini başlat <CRLF>. <CRLF>”). DATA komutuna verilen tipik cevap bu. Sunucu, e-postanın “Kimden” ve “Kime” ayrıntılarını aldı ve gövde mesajını almaya hazır.

 

400 Hata Çözümleri

Hata Kodu

Hata Açıklama Eng

Hata Açıklama Türkçe

Çözüm

420

“Timeout connection problem”: there have been issues during the message transfer. “Zaman aşımı bağlantısı sorunu”: mesaj aktarımı sırasında sorunlar oldu. GroupWise sunucularına özel üretilen bir hatadır. Gönderdiğiniz e-postanın alıcının güvenlik duvarı tarafından engellendiği anlamına gelir. Ya da donanımsal bir problem olabilir. Hizmet sağlayıcınızla görüşebilirsiniz.

421

The service is unavailable due to a connection problem: it may refer to an exceeded limit of simultaneous connections, or a more general temporary problem Bağlantı problemi nedeniyle servis kullanılamıyor: eşzamanlı bağlantı limitinin aşılması veya daha genel bir geçici problem olabilir. Gönderici ya da alıcının sunucusu çalışmıyor. Mail gönderimi daha sonra tekrar denenecek.

422

The recipient’s mailbox has exceeded its storage limit Alıcının posta kutusu depolama sınırını aştı. Farklı bir kanaldan (telefon, internet vs.) alıcı ile iletişime geçerek eposta kutusunun dolduğunu ve posta kutusunda yer açmasını talep edebilirsiniz.

431

Not enough space on the disk, or an “out of memory” condition due to a file overload. Dosyada aşırı yüklenme nedeniyle diskte yeterince yer yok veya “yetersiz bellek” durumu. Gönderdiğiniz e postayı daha küçük parçalar halinde göndermeyi deneyebilirsiniz.

432

Typical side-message: “The recipient’s Exchange Server incoming mail queue has been stopped” Tipik bir yan mesaj: “Alıcının Exchange Server gelen posta kuyruğu durduruldu”. Microsoft Exchange Sunucusuna ait bir SMTP hata kodudur. Daha fazla bilgi için bağlantı kurmalısınız, genellikle bağlantı sorunlarından dolayı karşılaşılmaktadır.

441

The recipient’s server is not responding Alıcının sunucusu cevap vermiyor. Kullanıcının gelen sunucusuyla ilgili bir sorun var: sizinki sizinle bağlantı kurmaya çalışacak.

442

The connection was dropped during the transmission Aktarım sırasında bağlantı koptu. Büyük olasılıkla yönlendiricinizden dolayı tipik bir ağ bağlantısı sorunu: hemen kontrol edin.

446

The maximum hop count was exceeded for the message: an internal loop has occurred. Mesaj için maksimum atlama sayısı aşıldı: dahili bir döngü oluştu Ne olduğunu doğrulamak için SMTP sağlayıcınızdan isteyin.

447

Your outgoing message timed out because of issues concerning the incoming server Gelen sunucunuzla ilgili sorunlar nedeniyle giden mesajınız zaman aşımına uğradı Sunucunuz mesaj alıcı sayı limiti aşılmış demektir. Alıcı listenizi farklı bölümlendirerek tekrar mail gönderimi yapmayı deneyiniz.

449

A routing error Bir yönlendirme hatası. Hata 432 gibi, yalnızca Microsoft Exchange ile ilgilidir. WinRoute kullanın.

450

“Requested action not taken – The user’s mailbox is unavailable”. The mailbox has been corrupted or placed on an offline server, or your email hasn’t been accepted for IP problems or blacklisting “İstenen işlem gerçekleştirilmedi – Kullanıcının posta kutusu kullanılamıyor”. Posta kutusu bozulmuş ya da çevrimdışı bir sunucuya yerleştirilmiş ya da e-postanız IP sorunları veya kara listeye kabul edilmemiş. Sunucu bir süre sonra mesajı tekrar postalamaya çalışır. Neyse, güvenilir bir IP adresi üzerinde çalıştığını doğrulayın.

451

“Requested action aborted – Local error in processing”. Your ISP’s server or the server that got a first relay from yours has encountered a connection problem “İstenen işlem iptal edildi – İşlemde yerel hata”. ISS’nizin sunucusu veya sizden ilk geçişi alan sunucu bir bağlantı sorunuyla karşılaştı. Normalde mesajın aşırı yüklenmesi nedeniyle geçici bir hatadır, ancak uzak bir antispam filtresi nedeniyle de reddedilebilir. Tekrarlamaya devam ederse durumu kontrol etmesi için SMTP sağlayıcınızdan isteyin. (Büyük bir toplu e-posta gönderiyorsanız, ücretsiz olanı ortak bir sorun olabilir).

452

Too many emails sent or too many recipients: more in general, a server storage limit exceeded. Çok fazla e-posta gönderildi veya çok fazla alıcı gönderildi: genel olarak bir sunucu depolama sınırı aşıldı Yine, tipik sebep bir mesaj aşırı yüklenmesidir. Genellikle bir sonraki deneme başarılı olur: sunucunuzdaki bir sorun olması durumunda “Bellek yetersiz” gibi bir yan mesajla birlikte gelir.

471

An error of your mail server, often due to an issue of the local anti-spam filter. Posta sunucunuzdaki, genellikle yerel spam önleme filtresinin bir sorunu nedeniyle oluşan bir hata. Durumu düzeltmek için SMTP servis sağlayıcınıza başvurun.

500 Hata Çözümleri

Hata Kodu

Hata Açıklama Eng

Hata Açıklama Türkçe

Çözüm

500

A syntax error: the server couldn’t recognize the command. Bir sözdizimi hatası: sunucu komutu tanıyamadı. Sunucunun güvenlik duvarına takılıyor olabilir. Ya da Antivirüs programı zararlı olarak tanımış olabilir. Problemi çözmek için talimatları dikkatlice okuyunuz.

501

Another syntax error, not in the command but in its parameters or arguments. Başka bir sözdizimi hatası, komutta değil, parametrelerinde veya argümanlarında. Genellikle geçersiz bir eposta adresi sebebiyle bu hata ile karşılaşılır. Bağlantı sorunları ya da anti virüs programları da buna neden olabilir.

502

The command is not implemented. Komut uygulanmadı. Komut henüz kendi sunucunuzda aktif değil. Bu konuda daha fazla bilgi için sağlayıcınıza başvurun.

503

The server has encountered a bad sequence of commands, or it requires an authentication. Sunucu hatalı bir komut dizisiyle karşılaştı veya bir kimlik doğrulaması gerektiriyor. “Kötü dizilim” durumunda, sunucu komutlarını yanlış bir sırada, genellikle kopuk bir bağlantı nedeniyle çıkardı. Bir kimlik doğrulaması gerekiyorsa, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmelisiniz.

504

A command parameter is not implemented. Bir komut parametresi uygulanmadı. Hata 501 gibi, bir sözdizimi problemidir; sağlayıcınıza sormalısınız.

510/511

Bad email address. Hatalı e-posta adresi. TO, CC veya BBC hattınızdaki adreslerden biri mevcut değil. Alıcı hesaplarınızı tekrar kontrol edin ve olası yazım hatalarını düzeltin.

512

A DNS error: the host server for the recipient’s domain name cannot be found Bir DNS hatası: Alıcının alan adı için ana sunucu bulunamıyor. Tüm alıcı adreslerinizi tekrar kontrol edin: bir alan adında bir hata olabilir ( [email protected] yerine [email protected] gibi ).

513

“Address type is incorrect”: another problem concerning address misspelling. In few cases, however, it’s related to an authentication issue. “Adres türü yanlış”: adres yazım hatası ile ilgili başka bir sorun. Ancak, bazı durumlarda, bir kimlik doğrulama sorunu ile ilgilidir Alıcı adreslerini tekrar kontrol edin ve hataları düzeltin. Her şey yolundaysa ve hata devam ederse, bu bir yapılandırma sorunundan kaynaklanır (yalnızca sunucunun bir kimlik doğrulamasına ihtiyacı vardır).

523

The total size of your mailing exceeds the recipient server’s limits. Postalarınızın toplam boyutu, alıcı sunucunun sınırlarını aşıyor. Listeyi daha küçük alt gruplara ayırarak mesajınızı tekrar gönderin.

530

Normally, an authentication problem. But sometimes it’s about the recipient’s server blacklisting yours, or an invalid email address Normalde, bir kimlik doğrulama sorunu. Ancak bazen, alıcının sunucusu sizinkileri kara listeye almakla ya da geçersiz bir e-posta adresiyle ilgilidir. Bir kullanıcı adı + parola doğrulaması sağlayarak ayarlarınızı yapılandırın. Hata devam ederse, tüm alıcılarınızın adreslerini ve kara listeniz olup olmadığını kontrol edin

541

The recipient address rejected your message: normally, it’s an error caused by an anti-spam filter. Alıcı adresi mesajınızı reddetti: normalde spam önleyici bir filtreden kaynaklanan bir hatadır. Mesajınız tespit edildi ve spam olarak etiketlendi. Alıcıdan sizi beyaz listeye almasını istemeniz gerekir.

550

It usually defines a non-existent email address on the remote side Genellikle uzak taraftaki olmayan bir e-posta adresini tanımlar. Alıcının güvenlik duvarı tarafından da iade edilebilse de (ya da gelen sunucu kapalıyken), hataların (550) büyük çoğunluğu alıcı e-posta adresinin mevcut olmadığını söyler. Aksi takdirde alıcıyla iletişim kurmalı ve doğru adresi almalısınız.

551

“User not local or invalid address – Relay denied”. Meaning, if both your address and the recipient’s are not locally hosted by the server, a relay can be interrupted “Kullanıcı yerel değil veya geçersiz adres – Röle reddedildi”. Yani, hem adresiniz hem de alıcının sunucu tarafından yerel olarak barındırılmaması durumunda, bir röle kesilebilir. İstenmeyen postaları önlemek için (çok akıllıca değil) bir stratejidir. ISS’nize danışmalı ve onaylı gönderen olarak size izin vermelerini istemeniz gerekir. Tabii ki, turboSMTP gibi profesyonel bir SMTP sağlayıcısı ile bu konuyla hiç ilgilenmeyeceksiniz

552

“Requested mail actions aborted – Exceeded storage allocation”: simply put, the recipient’s mailbox has exceeded its limits “İstenen posta işlemleri iptal edildi – Depolama alanını aştı”: alıcının posta kutusu sınırlarını aştı Daha hafif bir mesaj göndermeye çalışın: bu genellikle büyük ekleri olan e-postaları gönderdiğinizde olur, bu nedenle önce onları kontrol edin.

553

“Requested action not taken – Mailbox name invalid”. That is, there’s an incorrect email address into the recipients line. “İstenen işlem gerçekleştirilmedi – Posta kutusu adı geçersiz”. Yani, alıcılar satırında yanlış bir e-posta adresi var. TO, CC ve BCC alanındaki tüm adresleri kontrol edin. Bir yerde bir hata veya yazım hatası olmalı.

554

This means that the transaction has failed. It’s a permanent error and the server will not try to send the message again Bu, işlemin başarısız olduğu anlamına gelir. Bu kalıcı bir hatadır ve sunucu mesajı tekrar göndermeyi denemez. Gelen sunucu e-postanızın spam olduğunu veya IP adresinizin kara listeye alındığını düşünüyor. Bazı spam listelerinde bulunup bulunmadığını dikkatlice kontrol edin veya bu sorunu ortadan kaldıracak turboSMTP gibi profesyonel bir SMTP hizmetine güvenebilirsiniz.

 

Hakkında Eyüp Yılmaz

Şu sıralar insan ve kainat araştırmalarında... Hayat'ın kaynağını merak ediyor...

Beni Takip Et

Cevap bırakın