Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Giriş

Kayıt Ol

Elektrik kesintileri; sebepleri, çözümleri nelerdir ? (Bedaş)

Elektrik kesintileri; sebepleri, çözümleri nelerdir ? (Bedaş)

Hızlı Liste;

1. Elektrik enerjisinin kesilme sebepleri nelerdir?

2. Elektrikli cihazım elektrik kesintisi ve/veya sayaç kaynaklı hasarlardan dolayı arızalandı. Ne yapmalıyım? Dağıtım şirketinin yapacağı işlemler nelerdir?

3. Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır?

4. Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?

5. Planlı kesinti ne demektir? Neden yapılır?

6. Planlı Elektrik kesintilerinden nasıl haberdar olabiliriz?

7. Arıza Servisleri 24 saat hizmet veriyor mu?

8. Kullanıcı olarak elektrik tesisimin hangi özelliklerde olması gerekmektedir?

9. Evde hasta var. Elektriğin herhangi bir sebeple kesilmemesi için ne yapmalıyım?

10. Kuş göçleri elektrik kesintisine neden oluyor mu?

1. Elektrik enerjisinin kesilme sebepleri nelerdir?

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

2. Elektrikli cihazım elektrik kesintisi ve/veya sayaç kaynaklı hasarlardan dolayı arızalandı. Ne yapmalıyım? Dağıtım şirketinin yapacağı işlemler nelerdir?

Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde kullanıcı tarafından talepte bulunulabilir.

Bu işlemin yapılabilmesi için zarar tazminini talep edecek kullanıcı ile sayaç sahibinin bilgisinin eşleşmesi gerekmektedir.

Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği,kullanıcı tesisinin durumu,dağıtım şebekesinde meydana gelen kesintiarızadalgalanma gibi hususlarda, dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirmeneticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir.

Dağıtım şirketi, zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir.

Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir. Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir.

Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislereyönlendirebilir. Dağıtım şirketi, kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarınıkoruyacakşekilde hareket etmekle yükümlüdür. Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizatyerinde iken veya başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 10 (on)  iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 (üç) iş günü içerisindekullanıcının istediği şekilde (banka/PTT aracılığıyla) ilgili tutar ödenir.

3. Hasar gören teçhizatın kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerekiyor ise ne yapılmalıdır?

Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirmehemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışı’na İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 26’ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.

4. Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesidurumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

5. Planlı kesinti ne demektir? Neden yapılır?

Arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan yatırımbakım-onarım çalışmalarıyeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesigereken kesintilerdir. Planlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

6. Planlı Elektrik kesintilerinden nasıl haberdar olabiliriz?

Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfa’da Planlı Kesintilerbutonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesialmak için lütfen tıklayınız.

7. Arıza Servisleri 24 saat hizmet veriyor mu?

Evet.

8. Kullanıcı olarak elektrik tesisimin hangi özelliklerde olması gerekmektedir?

16 Haziran 2014 Tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm şartların sağlanması gerekmektedir.

Madde-18’de çok basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri hariç, yapı bağlantı kutusuna (ana buat veya kofre) yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli, düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır.

9. Evde hasta var. Elektriğin herhangi bir sebeple kesilmemesi için ne yapmalıyım?

Elektrik enerjisi tüketiminin zorunlu ve hayati olması durumlarında, yaşanması muhtemel enerji kesintilerinin (borçtan kaynaklanan) engellenebilmesi için, elektriğe bağlı yaşamın sürdürülmesinin zorunlu olduğuna dair temin edilen hastane raporunun ibraz edilmesi ve müşteri numarası ile birlikte elektrik faturasının üzerinde bulunan perakende firmasının müşteri işlem merkezine yazılı başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

10. Kuş göçleri elektrik kesintisine neden oluyor mu?

İstanbul, Avrupa ve Asya kıtalarının birleşme noktasında olması, Karadeniz, Marmara Denizi ve Boğaz bağlantısı, iklimi, topografik yapısı gibi nedenlerden dolayı kuş göçleri için önemli bir konumda yer almaktadır.  Orman ve sulak alanların yanı sıra göç sırasında dinlenmek için elektrik direklerine konan kuşlar hem çarpılma riski ile karşı karşıya kalmakta hem de elektrik arızalarına sebep olmaktadır. Söz konusu bölgelerde meydana gelen orta gerilim arızalarının yaklaşık yüzde 25’i başta leylekler olmak üzere göç eden büyük kanatlı kuşlar nedeniyle gerçekleşmektedir. Direklere konan kuşlar, kanatlarını açtığı sırada fazlar arası kısa devre oluşmakta ve geçici arızalar meydana gelmektedir.

 

BEDAŞ, hem kuşları ve doğal hayatı korumak, hem de bu nedenle oluşan elektrik arızalarını en aza indirmek üzere çalışma başlatmıştır. Göç sırasında elektrik direklerinde dinlenen kuşların çarpılmasını önlemek için bu dönemlerde enerji akışını kesen BEDAŞ, bu güzergâhta bulunan işletme müdürlüklerine 500’den fazla kuş koruma ekipmanı montajı yapmıştır. İlerleyen dönemde 500 adet kuş dinlenme platformu da devreye alınacaktır.

 

Kaynak : Bedaş

Hakkında Eyüp Yılmaz

Şu sıralar insan ve kainat araştırmalarında... Hayat'ın kaynağını merak ediyor...

Beni Takip Et

Yorum ( 1 )

  1. Neden aklıma siber saldırılar geliyor ? 🙂

Leave a reply

Captcha Captcha güncellemek için resime tıkla