Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Şifreni mi unuttun? Lütfen e-mail adresinizi giriniz. Bir bağlantı alacaksınız ve e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturacaksınız.

Giriş

Kayıt Ol

Arçelik Türk Kahvesi Makinesi Hata Çözümleri ve Bildirim Anlamları

Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.1 Genel güvenlik

• Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
• Bu cihazı dış mekanlarda ve banyoda kullanmayın.
• Hatalı kullanımdan veya cihazın uygunsuz şekilde taşınmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmez.
• Cihazın montajlı parçalarını kesinlikle ayırmaya, parçalamaya çalışmayın.
• Sadece orjinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.

• Cihazı daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.
• Pişirme haznesinin içerisine kahve ve şekerden başka hiçbir madde koymayın.
• Pişirdiğiniz Türk kahvesini pişirme haznesi ile içmeyin.
• Türk kahve makinesi 4-37°C %80 bağıl nemde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
• Üretim teknolojisinden dolayı ilk kullanımda cihazınızın ısıtıcısında buhar ve koku oluşabilir. Bu durum normaldir. Birkaç kullanımdan sonra düzelecektir.

• UYARI: Pişirme işlemi esnasında cihazı hareket ettirmeyin ve pişirme haznesini yerinden
çıkarmayın.

• Cihazı, pişirme haznesi içerisinde sıvı bulunurken veya cihaz sıcakken hareket ettirmeyin.
• Pişirme haznesi ve ısıtıcı yüzeyi kullanım sırasında ısınmaktadır. Bu sebeple kullanım sırasında ve sonrasında (soğuyana kadar) ısıtıcı yüzeyine ve pişirme haznesine temas etmeyin.
• UYARI: Kahve pişirme işlemi esnasında pişirme haznesi üzerinde bir miktar sıcak buhar oluşabilir, sıcak buhardan etkilenme riskine karşı bu kısımlara temastan kaçının.
• Sıcak yüzeylere temastan kaçının ve pişirme haznesini sadece taşıma sapından tutarak kullanın.
• Cihaz hareket ettirilmeden önce kapalı konumunda olduğundan emin olun.
• Pişirme haznesinin konulduğu alt yüzey (siyah cam yüzey), kullanım sırasında ısınmaktadır. Bu sebeple kullanım sırasında ve cihaz soğuyana kadar bu bölgeye dokunmayın.
• Bu cihaz, ilave koruma için azami 30 mA’lık ev tipi bir kaçak akım koruma sigortasına bağlanmış olmalıdır.

• Cihazı topraklı prizde kullanın.
• Besleme kablosu hasarlanırsa tehlikeli bir duruma engel olmak için kullanmayı bırakın, imalatçısı veya servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmesini sağlayın.
• Cihaz veya cihazın herhangi bir parçası hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
• Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
• Cihazı, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın, suyun altına tutmayın.
• Elleriniz nemli veya ıslakken cihaza veya cihazın fişine dokunmayın.
• Cihazı elektrik fişine her zaman ulaşabilecek şekilde yerleştirin.

• Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek
için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden
uzak tutun.
• Cihazın kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
• Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve cihaz kullanımdayken temizlik yapmayın.
• Fişi prizden çıkarmak için kablosundan çekmeyin ve kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
• Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
• Cihazı parlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
• Cihazı ısı kaynakları (ocak, mangal, kalorifer, soba vs.) yanında ve yakınında kullanmayın.

• Cihazı buhar kaynaklarından uzak tutun ve aşırı buharlı ortamlarda kullanmamaya özen gösterin.
• Pişirme haznesini cihaz dışında hiçbir ısıtıcıda kullanmayın (ocak vb.).
• Cihazın üzerine herhangi bir malzeme (fincan, pişirme haznesi vs.) koymayınız.
• Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:
-Dükkanlarda,bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
-Çiftlik evleri,
-Müşteriler tarafından,motellerde,otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
-Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
• Cihaz sadece kahve hazırlamak için kullanılabilir.

• Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
• Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, 8 yaş üzeri ve başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız, çocuklardan uzak tutun.
• Cihazı ve elektrik kablosunu, 8 yaş altı çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
• Çocuklar gözetim altında tutularak cihazla oynamadıklarından emin olun.

• Bu ürün yanlızca fonksiyonel amaçlı toprak bağlantısı içerir.
• Kalp pili kullanıyorsanız cihazı kullanmadan önce üreticiye danışın.
• Temizlik ve bakım işlemlerini bu kılavuzun “Temizlik ve Bakım” bölümünde belirtilen talimatlara uygun olarak yapın.
• UYARI: Eğer pişirme yüzeyinde herhangi bir hasar (çatlak, kırık vb.) varsa elektrik çarpması riskine karşı cihazı acilen enerji beslemesinden ayırın ve kullanmayın, yetkili servise başvurun.
• Su deposuna su haricinde başka bir sıvı (süt, süt tozu vb.) kesinlikle doldurmayın.
• Su deposunu max. seviye işaretinin üzerinde doldurmayın.
• Pişirme işlemi esnasında pişirme haznesine kaşık vb. gereçlerle karıştırma yapmayın/müdahalede bulunmayın.

• Mutfak takımları, bıçaklar vb. gibi metal cisimleri ısınacakları için pişirme bölgeleri içindeki sıcak yüzeylere bırakmayın.
• Cihazları harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırmayın.
• Bu cihaz ankastre şekilde kullanılamaz ve dolap içinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Kahve makinesi çalışır haldeyken dolaba koyulmamalıdır.

 

Kullanım Uyarıları

UYARI: Pişirme haznesini (15) yerine tam yerleştirmezseniz cihaz çalışmayacaktır.
UYARI: Hazneyi yuvasına, arkaya tam değecek şekilde ve dik olarak yerleştirin. Aksi takdirde ürününüz çalışmayacaktır.
Pişirme süresi 1 kişilik kahve için 1-1.5 dk. , 2 kişilik kahve için 1.5-2.5 dk. , 3 kişilik kahve için 2-3.5 dk.’dır.
Lezzetli bir kahve için, pişirme haznesini (15) pişirme haznesi yuvasından bekletmeden alın!
Köpüğün ve telvenin pişirme haznesinde (15) kalmaması için kahveyi fincana hızlı bir şekilde boşaltın.
Herhangi bir sebepten dolayı pişirme işlemini iptal etmek için seçtiğiniz kahve pişirme başlatma düğmsine 3 saniye boyunca basılı tutun.

 

BİLDİRİMLERİN ANLAMLARI ve HATA ÇÖZÜMLERİ

Ürün pişirmeye hazır Seçim yapılan fincan boyutu ledi sabit yanan beyaz ışık. Pişirme başlatma butonu ledleri sönük beyaz ışık.

Ürün pişirmeye hazır

(Görsel 1)
Seçim yapılan fincan boyutu ledi sabit yanan beyaz ışık. Pişirme başlatma butonu ledleri sönük beyaz ışık.

 

Pişiriyor

(Görsel 2)
Seçim yapılan pişirmebaşlatma buton ledi sabit yanan beyaz ışık.

Bekleyin

(Görsel 2)

Pişirme haznesini yerinden almayın.

Pişirdi

(Görsel 3)
Seçim yapılan pişirme başlatma buton ledi yanıp sönen beyaz ışık.

Pişirme haznesini yerinden alın, kahvenizi fincana alarak servis edin.

Seviye aşım hatası

(Görsel 4)
Seçim yapılan başlatma butonu ledi yanıp sönen kırmızı ışık

 

Çözüm

Ürünü kapatın. Pişirme haznesini yuvasından alın. Pişirme haznesi tabanını, ısıtıcı yüzeyini (ısıtıcı yüzeyinin soğuk olduğundan emin olun) ve sensör camını nemli bir bez ile temizleyin.
Ürünü tekrar açarak yeni bir pişirme işlemini başlatabilirsiniz. Hatanın tekrarlanması halinde servise başvurun.

 

 

 

Zaman aşım hatası

(Tek kırmızı ışıklı görsel)

Seçim yapılan başlatmabutonu ledi sabit yanan kırmızı ışık

Çözüm

Ürünü kapatın. Pişirme haznesini yuvasından alın. Pişirme haznesi tabanını, ısıtıcı yüzeyini (ısıtıcı yüzeyinin soğuk olduğundan emin olun) ve sensör camını nemli bir bez ile temizleyin.
Ürünü tekrar açarak yeni bir pişirme işlemini başlatabilirsiniz. Hatanın tekrarlanması halinde servise başvurun.

 

 

Pişirme hatası 1

(üç kırmızı ışıklı görsel)

İlgili göz pişirme başlatma buton ledleri yanıp sönen kırmızı ışık.

Çözüm

Ürünü kapatın. Pişirme haznesini yuvasından alın. Pişirme haznesi tabanını, ısıtıcı yüzeyini (ısıtıcı yüzeyinin soğuk olduğundan emin olun) ve sensör camını nemli bir bez ile temizleyin. Ürünü tekrar açarak yeni bir pişirme işlemini başlatabilirsiniz. Hatanın tekrarlanması halinde servise başvurun.

 

 

 

 

 

 

 

Pişirme hatası 2

(Altı kırmızı ışıklı görsel)
Tüm pişirme başlatma
buton ledleri sabit yanan
kırmızı ışık

Çözüm

Ürünü kapatın. Pişirme haznesini yuvasından alın. Pişirme haznesi tabanını, ısıtıcı yüzeyini (ısıtıcı yüzeyinin soğuk olduğundan emin olun) ve sensör camını nemli bir bez ile temizleyin. Ürünü tekrar açarak yeni bir pişirme işlemini başlatabilirsiniz. Hatanın tekrarlanması halinde servise başvurun.

 

 

Su yok

(Bir Kırmızı ışıklı görsel)
Su gösterge ledi sabit yanan kırmızı ışık

Çözüm

Su deposunu max. çizgisine kadar su doldurunuz. (Su bittiğinde kahve pişirme başlatma butonları söner ve seçim yapılamaz)

 

 

Temizlik ve bakım

UYARI: Pişirme esnasında cihaz ısınacağından, pişirme sonrası temizlik yapılmak istenildiğinde soğumasını bekleyin.
UYARI: Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.
UYARI: Cihazı ya da şebeke kablosunu suya ya da diğer sıvılara batırmayın.
UYARI: Peş peşe pişirme sonrası cihazın sensör camında (16- 17) oluşan su damlacıklarını kuru bir bez ile silin.
UYARI: Pişirme haznesini (15) bulaşık makinesinde yıkamayın.

Cihazın On/off butonunu (12) kapalı (0) konuma getirin. Fişini prizden çekin. Cihazı soğumaya bırakın.
Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve az miktarda bulaşık deterjanı kullanın.
Cihazın su deposunu (10) çıkarın. Akan suyun altında az miktarda bulaşık deterjanı ile birlikte yıkayın. Ardından kurulayın ve yerine yerleştirin.

Pişirme haznesini elde yıkayın.
Ardından kurulayın.
Pişirme haznesini kuruladıktan sonra yerine yerleştirin.

3.1.2 Kireç çözme

Kullanımlar sonucu zamanla pişirme haznesinde oluşabilecek izleri (tortuları) pişirme haznesinin iç taban yüzeyine zarar vermeden temizlemek için bir tatlı kaşığı limon tuzunu pişirme haznesine boşaltınız ve kaynama sıcaklığındaki suyu pişirme haznesinin 1/ 3 ‘ünü dolduracak şekilde limon tuzu üzerine boşaltınız. Karışımı 10 dk bekletiniz. Bekleme sonrasında pişirme haznesini (15) durulayarak tekrar kullanabilirsiniz.

UYARI: Kireç çözme işlemini uzun süre yapmazsanız, cihazın su hazne tabanı tamamen kireçle kaplanır ve kullanılmaz hale gelir.

 

3.2 Saklama

• Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
• Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
• Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
• Cihazı ve kablosunu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

 

3.3 Taşıma ve nakliye

• Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
• Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
• Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

 

Servis çağırmadan önce yapılması gerekenler

Öncelikle ürününüzü prize takıp takmadığınızı kontrol edin.
Kabloda bir kopukluk ya da zedelenme olup olmadığını kontrol edin.
Su depusunda su olup olmadığını ve su deposunun yerine takılıp takılmadığını kontrol edin.
Seviye algılama camını temizleyin.

Hakkında Eyüp Yılmaz

Şu sıralar insan ve kainat araştırmalarında... Hayat'ın kaynağını merak ediyor...

Beni Takip Et

Yorumlar ( 2 )

  1. Arcelik turk kahve makinamin su olmadina ragmen isik yanip yanip sonuyor bu durimda calismiyor kahveyide guzel yapmiyor ne yapmaliyim

  2. Levent yamanlar
    25 Ekim 2022 at 20:57

    Merhaba arcelik mini telve K 3200 kahve makinem.mavi ışık ile başlayıp pisirme sonunda pembe ışık yanıp sönüyor. Kahve de kopürmüyor problem nedir acaba

Cevap bırakın